De fietsrouteplanner wordt mede mogelijk gemaakt door de Fietsersbond. Help ons & win een fiets

Lijst van routetypes

Makkelijk doorfietsen (standaard)

Met 'makkelijk doorfietsen'  bedoelen we dat deze route zo veel mogelijk over fietspaden gaat die langs doorgaande wegen lopen en langs hoofdfietsroutes. Ook vermijdt de route verkeerslichten als er een goed alternatief is. Routes van dit type zijn daardoor niet de kortste maar toch relatief snel, je kunt ze makkelijk volgen en de routebeschrijving is relatief eenvoudig. Om de route te volgen hoef je vaak alleen maar op de kaart te kijken.
In routes met het routetype 'makkelijk doorfietsen' kom je geen hindernissen voor lange fietsen en/of gewone fietsen tegen.

Kortste route

De kortste route is de route waarbij je zo min mogelijk kilometers aflegt. In steden is de kortste route vaak niet de fijnste route, er zijn veel afslagen (kruip-door-sluip-doorweggetjes) en je komt relatief vaak door woonstraten. Buiten de bebouwde kom zul je met dit routetype af en toe op wegen komen met veel autoverkeer. 

Racefietsroute

De racefietsroute gaat zoveel mogelijk over wegen voorzien van een goed wegdek, bij voorkeur asfalt. Je fietst zo min mogelijk over smalle schelpenpaadjes, en niet over onverharde wegen. De route geeft de voorkeur aan wegen met een min of meer recreatief karakter en wegen buiten de bebouwde kom. In deze route kom je geen hindernissen voor gewone, lange en brede fietsen tegen.

Recreatieve route

Recreatieve routes gaan zoveel mogelijk over fietspaden en wegen die 'mooi' zijn. In onze planner is dat een afgewogen mengeling van natuur, mooi landschap, schilderachtigheid en uniek/typerend voor de omgeving (óók binnen de bebouwde kom). De route is vaak autoluw en kan soms samenvallen met stukken LF-route of knooppuntenroutes, maar kan deze routes net zo makkelijk weer verlaten. 

Natuurroute

De natuurroute blijft zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom en gaat zoveel mogelijk door de natuur. Buiten de 'echte' natuur fiets je zoveel mogelijk door open landschap, en binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk langs parken of via fietspaden of wegen met veel groen en weinig auto's.

Autoluwe route

De autoluwe route maakt zoveel mogelijk gebruik van vrijliggende fietspaden, van wegen die rustig zijn, en van wegen en fietspaden die niet vlak langs drukke wegen liggen. Ook kom je weinig verkeerslichten tegen omdat verkeerslichten meestal staan op kruisingen met veel verkeer.

Netwerk fietsknooppunten

Iedere Nederlandse regio heeft een bewegwijzerd netwerk van fietsknooppunten, aangegeven met wit-groene bordjes met cijfers er op. Dit routetype maakt zoveel mogelijk gebruik van deze knooppunten. Buiten het netwerk fiets je volgens het profiel 'makkelijk doorfietsen'.

Netwerk Landelijke Fietsroutes

De route gaat over het netwerk Landelijke Fietsroutes, behalve als je routepunten opgeeft die niet op het LF-netwerk liggen. Buiten het LF-netwerk gaat de route eerst over het fietsknooppuntennetwerk en als het niet anders kan ook over de gewone wegen (op basis van het routetype 'makkelijk doorfietsen'). 

Combinatie fietsnetwerken

De route gaat zowel over LF-routes als over het knooppuntennetwerk, met een lichte voorkeur voor LF-routes.

Geavanceerd

Via de knop 'configureer' kun je je eigen routetype samenstellen.

Fietsbewust

De route probeert steile hellingen te ontwijken en gaat liever langs een verkeerslicht dan over een rotonde. Verder een voorkeur voor asfalt boven andere typen verharding.

fietsersbond